Tyflo centrum www

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. je krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Tyflocentrum poskytuje také zaměstnání mnoha lidem se zrakovým postižením a zároveň nabízí smysluplné trávení volného času tím, že sami připravují akce pro své klienty, nebo je doprovází na zajímavé akce v okolí. Také pořádá akce pro veřejnost, kde je možno nahlédnout do života zrakově postižených.

Příspěvky
 • 04.11.2019: 100000 CZK
  Příspěvek na provoz
 • 17.03.2021: 200000 CZK
  Příspěvek na provoz
 • 31.01.2022: 200000 CZK
  Příspěvek na provoz
 • 31.01.2023: 120000 CZK
  Příspěvek na provoz