Tyflo centrum www

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. je krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Tyflocentrum poskytuje také zaměstnání mnoha lidem se zrakovým postižením a zároveň nabízí smysluplné trávení volného času tím, že sami připravují akce pro své klienty, nebo je doprovází na zajímavé akce v okolí. Také pořádá akce pro veřejnost, kde je možno nahlédnout do života zrakově postižených.

Příspěvky
  • 04 Nov 2019 100000 CZK Příspěvek na provoz
  • 17 Mar 2021 200000 CZK Příspěvek na provoz
  • 31 Jan 2022 200000 CZK Příspěvek na provoz