Lesní klub Lesnílci Kadov www

Spolek Rosteme spolu v Blatnéá provozuje lesního klubu Lesnílci, který sídlí v obci Kadov nedaleko Blatné a funguje jako zařízení pro předškolní vzdělávání. Vytváří bezpečný prostor pro děti a jejich rodiče, pořádá setkávání a spolusdílení rodičů a dětí, besedy o rodičovství, snaží se pracovat nejen s dítětem, ale s rodinou jako celkem.

Hlavní myšlenkou je uchovat v dětech jejich přirozenost, hravost, spontánnost a radost ze života, více je propojit s přírodou, s větší svobodou, a hlavně v nich probudit respekt k výjimečnosti každého jedince.

Příspěvky
  • 06.12.2023: 300000 CZK
    Příspěvek na nákup vybavení a provozní náklady Lesního klubu Lesnílci Kadov