Památky a příroda Karlovarska www

Projekt je regionální internetovou topografickou encyklopedií věnovanou historickým památkám a přírodním krásám Karlovarska a všem, kteří se touto krajinou rádi toulají a objevují ji, a hlavně všem, kteří by ji objevovat chtěli začít.

Stránky Památky a příroda Karlovarska si kladou za cíl popularizaci Karlovarského okolí, jeho historie a zvýšení zájmu o ochranu kulturně-historického a přírodního bohatství Karlovarského kraje. Snaží se navázat na místopisné práce regionálních historiků a badatelů, především na Topografii Antona Gnirse či Umělecké památky Čech kolektivu autorů, dále na souhrnné práce Richarda Schmidta, Stanislava Wiesera či Gertrudy Träger ad.

Hlavním cílem projektu je zmapovat, zdokumentovat a popsat všechny historické a přírodní památky Karlovarského kraje, dnes již z části zaniklé, získané poznatky následně encyklopedicky utřídit a obratem publikovat široké veřejnosti v podobě jedinečné souhrnné regionální topografické internetové prezentace.

Za projektem stojí Jaroslav Vyčichlo z Karlových Varů.

Příspěvky
  • 17 Oct 2017 15000 CZK Příspěvek na provoz projektu
  • 08 Mar 2018 15000 CZK Příspěvek na provoz projektu
  • 12 Aug 2019 30000 CZK Příspěvek na provoz projektu
  • 25 Mar 2020 30000 CZK Příspěvek na provoz projektu