Dobrá Dědina www

Spolek Dobrá Dědina se dlouhodobě zabývá podporou komunitního života na venkově, předávání kulturního a přírodního dědictví dalším generacím, vzdělávání děti, provozuje předškolní klub pro děti, mateřské centrum a pořádá osvětové activity pro veřejnost.

Příspěvky
  • 24.07.2023: 150000 CZK
    Příspěvek na provozní náklady spolku