Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska www

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska je nestátní, nezisková organizace, sdružující zájemce o historii, architektonické dědictví a kulturní krajinu Karlovarského kraje. Založeno 14. června 2016.

Náplní činnosti spolku je mapování, dokumentace, obnova, ochrana a propagace památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje. Hlavní oblastí zájmu spolku jsou nejzapomenutější a nejopomíjenější památkové objekty a památky ztracené či zaniklé. Snahou je znovu naplnit vyprázdněnou kulturní krajinu drobnými památkami, tak jak existovala ještě v první polovině 20. století a zamezení pokračování její „sterilizace“ přenášením a snosy artefaktů na centrální úložiště v intravilánu obcí a vsí, či na soukromé zahrady.

Hlavní prostředky k naplnění cílů spolku tvoří výzkumná činnost v podobě mapování a terénní dokumentace památek, studium pramenů a zpracování historie objektů, tvorba popisů a soupisů památek, fyzická obnova poškozených, ohrožených či zaniklých památek a kulturní krajiny, jejich údržba a další ochrana a vzdělávací, informační a publikační činnost v oblasti památkové péče.

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska spolupracuje při realizaci cílů s obcemi, organizacemi, dalšími spolky, vlastníky a dalšími subjekty působícími v oblasti památkové péče a ochrany krajiny.

Největší akce spolek momentálně podniká ve Svatoboru, kde pracuje na obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie a zdevastovaného hřbitova.

Příspěvky
  • 11 Oct 2017 50000 CZK Příspěvek na obnovu památek
  • 26 Jun 2018 100000 CZK Příspěvek na obnovu památek
  • 12 Aug 2019 120000 CZK Příspěvek na obnovu památek
  • 25 Mar 2020 120000 CZK Příspěvek na obnovu památek