Biošortky www

AZN kru s.r.o se dlouhodobě zabývá výrobou audiovizuálních děl. V rámci projektu Biošortky vzniknou 3 animované spoty na téma buňka, genetika a horniny a minerály, které budou využity především ke zpestření učiva pro studenty 2. stupně základních škol.

Příspěvky
  • 18.04.2023: 200000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s projektem Biošortky