Amor aeternus www

Pražský hudební soubor Amor aeternus (“láska věčná”) vznikl roku 2014 na půdě Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích a věnuje se interpretaci hudby 17. a 18. století na kopie dobových nástrojů. Tvoří jej profesionální hudebníci a absolventi vysokých hudebních škol.

Jak je patrno z názvu, Amor aeternus se zaměřuje na duchovní hudbu. Na svém repertoáru má sopránové árie z kantát či oratorií i instrumentální hudbu. Soubor pravidelně vystupuje v Praze a v jižních Čechách. Roku 2016 se soubor poprvé představil v rámci Svatováclavských slavností. Svými koncerty podpořil rovněž rekonstrukci Kostela Sv. Rodiny v Č. Budějovicích a Poutního kostela Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů.

Příspěvky
  • 17.06.2021: 60000 CZK
    Příspěvek na prezentaci souboru