Frank Bold Society - projekt Komunitní energetika www

Frank Bold Society pod svou záštitou dlouhodobě sdružuje nezávislé organizace jako je například projekt Rekonstrukce státu či Alliance for Corporate Responsibility. Další takovou platformou je nově vznikající Unie komunitní energetiky, která sdruží celé spektrum subjektů se zájmem o rozvoj komunitní energetiky. Od obcí přes byznys až po nevládní organizace a zájmová sdružení. Díky tomu získá Unie komunitní energetiky silnou pozici ve vyjednávání s orgány státu a bude moci aktivně lobbovat za účinnou a praktickou legislativu pro komunitní energetiku a za účelné nastavení dotačních titulů.

Příspěvek byl poskytnut na rozběhnutí projektu Komunitní energetika.

Příspěvky
  • 14.01.2022: 250000 CZK
    Příspěvek na rozběhnutí projektu Komunitní energetika