Škola Spirála www

Na Rychnovsku nově vzniklá základní škola Spirála poskytuje vzdělání s individuálním přístupem k volbě, potřebám a tempu dětí. Škola podporuje vnitřně řízené vzdělávání v prostředí důvěry, respektu, podpory a podnětného prostředí vedoucí k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání a vytvoření pozitivnímu vztahu k celoživotnímu učení se.

Příspěvky
  • 17.07.2023: 200000 CZK
    Příspěvek na rekonstrukci objektu školy