Komunitní centrum MAKOVICE www

Komunitní centrum Makovice je malé komunitní a vzdělávací centrum v Ostravě. V rámci Komunitního centra provozuje dva Kluby: Klub pro domškoláky Makovičky, který funguje na principu sebeřízení a Klub pro předškolní děti Maková semínka, který je založen na respektujícím přístupu k dětem i celým rodinám a podporuje vazby mezi rodiči a dětmi. Pro rodiče dětí je k dispozici coworkingová místnost. V rámci komunitního centra probíhají několikrát za měsíc akce pro užší komunitu i širší veřejnost. Jedná se o akce rodinného charakteru, které podporují sousedské vztahy a bourají anonymitu města. KC nabízí podporu a poradenství rodinám, které mají děti v individuálním vzdělávání nebo se na něj chystají, aktivně šíří myšlenku unschoolingu na besedách a veřejných místech. Komunitní centrum funguje převážně dobrovolnicky a v současné době se snaží zavést tyrkysové fungování.

Příspěvky
  • 04.01.2023: 200000 CZK
    Příspěvek na spojené s provozem komunitního centra