Liga otevřených mužů - projekt Patron www

Projekt Patron podporuje sociální integraci dospívajících vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy. Pomáhá jim začlenit se do společnosti, předcházet sociálně patologickým jevům, a získat a udržet si zaměstnání i bydlení. Smyslem projektu je poskytovat model pozitivního dospělého vzoru a podporu při osamostatnění. Vzorem jsou tzv. patroni a patronky (starší 30ti let), kteří ve dvojicích s mladými muži a ženami (starších 16ti let) z dětského domova budují pouta, předávají jim své zkušenosti a jsou jim oporou při vstupu do samostatného života.

Systémově okamžik osamostatnění není ošetřen a mladí lidé se často ocitají v tomto velmi obtížném momentu bez podpory blízké osoby (do té doby je jejich nejbližší osobou vychovatel/ka). Mnoho z nich tento moment nezvládá a stávají se závislými na sociálním systému státu. Patroni a patronky jim proto pomáhají začlenit se do společnosti. Neřeší za dospívající těžké situace, které mohou přijít, ale dávají jim pocit, že v danou chvíli je tady pro ně někdo, o koho se mohou opřít. Projekt Patron funguje od roku 2013 ve většině krajů ČR a díky bohatým zkušenostem je uznáván odborníky i mladými dospělými, které patron či patronka na cestě do samostatného života doprovodili.

Příspěvky
  • 16.05.2023: 120000 CZK
    Příspěvek na provozní náklady spojené s projektem Patron