Rosteme s dětmi www

Spolek Rosteme s dětmi od roku 2016 provozuje lesní kluby, kde se věnuje především 3 věkovým skupinám dětí: mini Jasánek 0-3 roky, Jasánek a Jasněnka 3-6 let a Jasan 6-15 let. Nabízí denní i prázdninové programy pro děti, s důrazem na návrat k přirozenému aktivnímu pohybu v přírodě a k beskydským tradicím. Aktivně spolupracuje s obcemi, ve kterých působí, např. při obecních akcích (vánoční jarmarky, vystoupení dětí pro seniory, kreativní a řemeslné dílny, dny otevřených dveří, články do obecních novin aj.) Spolek realizuje programy a akce zaměřené na mezigenerační propojování členské základny a veřejnosti.

Příspěvky
  • 14.08.2023: 200000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s vybudováním zázemí a vybavením interiéru pro lesní klub