ZŠ Bystrouška www

Základní škola Bystrouška je nově vznikající prostor, kde děti neztratí chuť učit se a objevovat svět. Tým školy staví na principu, že učení je přirozeným procesem, a když je k němu dítě vnitřně motivované, stává se efektivním. Výuka respektuje potřeby dětí a je jim poskytnuto bezpečné a podnětné prostředí ve věkově smíšeném kolektivu, ten totiž umožňuje učení nápodobou od starších/zkušenějších dětí a umožňuje rozvoj sociálních kompetencí. Vzdělávání ve škole by měla být radost, pak z dětí mohou vyrůst sebevědomí lidé, kteří přijímají zodpovědnost za vlastní rozhodování.

Škola se nachází v obci Pavlov. Nabídka vzdělávání je určena všem dětem, škola vychází vstříc potřebám nadaných žáků i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Program je založen na principu demokratických škol.

Příspěvky
  • 07.12.2022: 500 000 CZK
    Příspěvek na stavbu školy