Za Břehem www

Spolek provozuje komunitní centrum Za Břehem nedaleko obce Strážná, v okrese Ústí nad Orlicí. Centrum je provozováno jako místo pro trvalé bydlení a potkávání se lidí s diagnózou duševního onemocnění společně s lidmi bez diagnózy duševního onemocnění, tvoří tím mosty mezi skupinami lidí. Spolek dále propojuje komunitní soužití, péči o duševní zdraví, uměleckou tvorbu, řemesla a pobyt v přírodě. Centrum nemá pevně stanovenou cílovou skupinu a přijímá také návštěvníky na dobu od jednoho dne až několik měsíců. V komunitním centru se konají i terapeutické a seberozvojové akce pro veřejnost.

Příspěvek byl poskytnut na provoz a vybavení komunitního centra.

Příspěvky
  • 28.03.2022: 160000 CZK
    Příspěvek na provoz a vybavení komunitního centra