MC Domeček www

Mateřské centrum Domeček v Lukách nad Jihlavou je místem nezapomenutelných zážitků a dobrodružství. Místem, kde vznikají nová přátelství.

MC Domeček provozuje dvě dětské skupiny - Sluníčko a Pastelku pro děti od 2 do 6 let a dále zajišťuje prorodinné aktivity formou pravidelných setkávání, např. hernička pro nejmenší, batole a mimi kluby, zájmové a vzdělávací kurzy, přednášky, semináře, a také pořádá kulturní akce. O prázdninách je možné děti ve věku od 3 do 13 let umístit do letních družin. Mateřské centrum tak pomáhá rodičům slaďovat osobní a pracovní život, spojuje a rozvíjí místní komunitu, poskytuje vzdělání a nabízí smysluplné trávení volného času.

Příspěvky
  • 06.06.2023: 150000 CZK
    Příspěvek na provoz a vybavení