Prázdninová škola Lipnice www

Spolek Prázdninová škola Lipnice se dlouhodobě zabývá rozvojem metody zážitkové pedagogiky, pořádáním metodických kurzů zážitkové pedagogiky a zážitkových osobnostně rozvojových kurzů pro různé cílové skupiny. To vše na převážně dobrovolnické bázi s cílem podnítit pozitivní osobní si společenskou změnu. Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu

Příspěvky
  • 11.04.2023: 120000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s přípravou a realizací devítidenního zážitkového kurzu "Odraz" pro začínající učitele v létě 2023
  • 16.04.2024: 120000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s přípravou devítidenního zážitkového kurzu "Odraz" pro začínající učitele v létě 2024