Živý spolek www

Živý spolek, z.s. se zabývá rozvojem a podporou místní komunity v obci Halouny. Pořádá sousedské a komunitní akce, věnuje se výsadbě stromů v okolí a následnou péči o vysazenou zeleň na území působnosti spolku.

Příspěvky
  • 15.03.2023: 200000 CZK
    Příspěvek na provoz a vybavení spolku