RadoVan www

Příjemce se dlouhodobě zabývá integrací fyzicky znevýhodněných osob do společnosti, a to konkrétně provozováním

Výprav - cestování se zajištěním asistentů. Cílem je poskytovat zážitky dobrodružných výprav, které napomáhají k rozvoji soběstačnosti a odvaze překonávat své pomyslné limity.

RadoBaru - sdílený prostor bezbariérové kavárny pro osoby s handicapem i bez něj. Cílem je podpořit osoby se zdravotním postižením nabídnutím sdíleného prostoru bezbariérové kavárny.

RadoWorku - open-space pracoviště s pomocí asistentů, kteří jsou k dispozici během pracovní doby a pomáhají lidem s postižením.

Příspěvky
  • 15.03.2023: 200000 CZK
    Příspěvek na pokrytí provozních nákladů a nákup automobilu