Nadace Plné Vědomí - Kurzy všímavosti www

Nadace Plné Vědomí se dlouhodobě zabývá pomocí znevýhodněným skupinám k prožitku přítomnosti, laskavosti, radosti a s péčí o duševní a fyzické zdraví především pravidelným cvičením jógy, meditacemi a rozvojem všímavosti. Příjemce se zaměřuje na aktivity pro děti v dětských domovech, seniory, zdravotníky, učitele, pečovatele a odsouzené ve vězeňských zařízeních.

Příspěvky
  • 20.03.2023: 120000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s pořádáním Kurzů všímavosti ve vězení