Lesní klub Houbička www

Spolek Lesní klub Houbička, z. s. je nezisková organizace s cílem organizovat a provozovat lesní klub s celodenním pobytem v přírodě inspirovaný filozofií lesních mateřských škol a vytvořit prostor pro pobyt dětí a rodičů v harmonickém vztahu a v souladu s přírodou a přírodními cykly.

Dětem ve věku od 2,5 do 6 let nabízí vzdělávání v těsném kontaktu s přírodou, v krásném prostředí Českého lesa. Vychází z přesvědčení, že pobyt v přírodě a kontakt s ní má pozitivní vliv na fyzické, emocionální a mentální zdraví dětí i dospělých. Klade důraz na rytmus dne, kontakt dětí s přírodou, respektující přístup, uznávání emocí, svobodnou hru a myšlení. Je pro ně důležitá komunikace s rodiči a dětmi a prostor pro postupné zvykání v kolektivu.

Stejně jako u ostatních lesních školek i v Houbičce průvodci s dětmi tráví většinu času venku v přírodě – na “záhumence”, loukách nebo v nedalekém lese.

Příspěvky
  • 07.03.2024: 250000 CZK
    Příspěvek na vytvoření zázemí