Život v sadu www

Jindřich Kelíšek spolu s přáteli se stará o pronajatý jabloňový sad o celkové rozloze 5,5 hektarů v Sychrově jen pár kilometrů na sever od Mnichova Hradiště. Ekologické udržitelné hospodaření a péče o krajinu je zde prioritou. Úmyslem není obnovit produkční sad s maximální produkční kapacitou, ale funkční sad, kde se sází další druhy nejen ovocných stromů a keřů.

Příspěvky
  • 27.11.2023: 120000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s provozem, nákup vybavení