Zahrada Mezi Poli www

Mezi poli je zahrada na kraji Olomouce fungující od roku 2019. Tým mladých lidí zde pěstuje zeleninu, ovoce, chovají slepice a prasata. Vzděláním jsou sice umělci, ale v žilách jim prý proudí sedlácká a pastevecká krev. Snaží se hospodařit způsobem, který je trvale udržitelný i pro budoucí generace. Projekt se postupně rozrostl a to jak výměrou obdělávané půdy, tak i velikostí týmu, kam postupně přibývají i lidé, kteří mají jinak na trhu práce potíže sehnat zaměstnání (lidé se závislostí, duševní poruchou, uprchlíci, matky samoživitelky, atd.).

Příspěvek byl poskytnut na vybudování mobilního zázemí pro prodej vypěstovaných produktů.

Příspěvky
  • 25.04.2023: 250000 CZK
    Příspěvek na vybudování zázemí
  • 15.03.2024: 350000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s nákupem vybavení pro farmu