Pool Ain't Cool www

Eliška Zapletalová a David Alexa se dlouhodobě zabývají problematikou cestovního ruchu na životní prostředí, konkrétně na populace mořských želv v Indonésii, kterým díky negativním vlivům právě cestovního ruchu hrozí vyhynutí. Ve spolupráci s biloložkou Hanou Svobodovou a neziskovou organizací Chráníme mořské želvy připravují dokumentární film o této problematice.

Příspěvky
  • 22.03.2023: 60000 CZK
    Náklady spojené s tvorbou dokumentárníh filmu Pool Ain't Cool