Druhá šance U Františka www

Projekt Druhá šance u Františka se snaží o předcházení zbytečnému usmrcování psů po ukončení lehkých a středně těžkých pokusů v českých výzkumných laboratořích. Psi jsou po nezbytných právních úkonech převezeni do proctor spolku, kde dostanou patřičný čas k adaptaci, socializaci a získání návyků pro běžné lidsko – psí soužití. Úkolem a posláním je obnovit zpět psí důvěru v lidi, seznámit je s běžným životem, naučitzákladní cviky a chození na vodítku. Snaží se vytvořit podmínky, které pomohou nenásilně vrátit psy zpět do pejskařské komunity a dát jim tak druhou šanci na spokojený život v rodině.

Příspěvky
  • 11.04.2023: 100000 CZK
    Příspěvek na provozní a jiné náklady spojené s péčí o svěřená zvířata