Hravě v doubravě - LK Doubraváček www

Doubraváček je malý lesní klub, který sdružuje komunitu rodičů, kteří si vybrali vzdělávat děti ve venkovním prostředí, tedy alternativním vzdělávacím postupem. Hlavním cílem je vzdělávat děti v předškolním věku od 3 do 6 let v souladu s přírodou, což podporuje nejen zdravý životní styl dětí, ale předáváme i dětem dobrý příklad odpovědného chování vůči ostatním lidem i životnímu prostředí.

Spolek Hravě v doubravě se dále zabývá i činností s přesahem k širší veřejnosti. Každý rok pořádá kroužek pro malé děti “Dvoreček pro nejmenší” s pravidelným setkáváním maminek a dětí, jednou ročně pořádá příměstský tábor a několikrát za rok jednorázové akce typu “Tvořivá dílnička pro děti”, divadlo pro širokou veřejnost, a další.

Příspěvky
  • 08.06.2023: 80000 CZK
    Příspěvek na náklady spojené s provozem lesního klubu